Ekonomika

Bitcoin jako pojistka v časech ekonomické nejistoty?

Navzdory aktuální situaci na trzích po celém světě může být investice do Bitcoinu možná (stále) dobrý nápad. Ve svém dřívějším příspěvku jsem se pokoušel shrnout důvody, které mě přesvědčily o tom, že Bitcoin a investice do něj je dobrý nápad. Od té doby mé přesvědčení možná ještě zesílilo, a to bez ohledu na ekonomickou situaci a nedávné propady (nejen) Bitcoinu.

Na rozdíl od mnohých, kteří z nedávného propadu ceny Bitcoinu usuzují na jeho blížící se zánik a tvrdí, že Bitcoin nenaplnil očekávání a nestal se komoditou nezávislou na ostatních aktivech (safe-haven asset), já zůstávám i nadále optimistou a věřím, že jeho čas ještě přijde.

Nedávný propad v ceně Bitcoinu z poloviny března mohl být mimo jiné důsledkem honby za likviditou mnoha investorů / obchodníků, kteří kvůli poklesům na ostatních trzích (především derivátových) byli kvůli svým pozicím na těchto trzích vystaveni drtivým požadavkům na likviditu. Investoři či obchodníci ve snaze sehnat potřebnou likviditu přistoupili k prodeji veškerých aktiv, které měli k dispozici, a za které bylo možné likviditu získat. Bitcoin nevyjímaje. V takové situaci byl pokles ceny hnán zvýšenou nabídkou Bitcoinů ze strany těchto investorů a obchodníků.

Pokud jde o cenu Bitcoinu, zdá se, že faktorem, který ji významným a dost možná zásadním způsobem ovlivňuje, je činnost těžařů (miners). Mechanismus, jakým se těžaři podílejí na utváření ceny Bitcoinu skvěle shrnuje tento článek.

Základní myšlenka vychází ze skutečnosti, že těžba Bitcoinů je energeticky náročným procesem. Těžaři musí platit za spotřebu elektrické energie spotřebované na těžbu Bitcoinů. K zaplacení účtů tak těžaři stabilně prodávají část vytěžených Bitcoinů. Objem nově vytěžených Bitcoinů, který těžaři musí prodat, aby zaplatili své účty závisí na aktuální ceně, za kterou se Bitcoin v dané chvíli obchoduje. Čím vyšší je cena, tím menší objem jsou těžaři nuceni prodat, aby zaplatili své účty a naopak. Čím vyšší je cena, tím nižší je nabídka nových Bitcoinů ze strany těžařů a tím menší je tlak, který tlačí cenu Bitcoinu dolů. To samé platí i naopak. Čím nižší je cena, tím více Bitcoinů musí těžaři prodat, aby zaplatili své účty; roste proto nabídka nových Bitcoinů a zvyšuje se tlak, který tlačí cenu dolů.

V případě poklesu ceny se těžařům snižují zisky a postupně se jich více dostává do situace, kdy už nadále nejsou schopni vyvíjet svou činnost a zůstat v černých číslech. Jednotliví těžaři, kteří nadále svou činností nevydělávají nicméně z mnoha důvodů nemohou jednoduše vypnout své přístroje a ze dne na den skončit (viz článek výše). Jsou proto nuceni mnohdy několik měsíců operovat ve ztrátě, než dojde k jejich kapitulaci. Po celé toto období je vytvářen další tlak na cenu Bitcoinu, který ji tlačí stále níže. Ve chvíli, kdy těžaři operující ve ztrátě opustí trh, jejich místo zaujmou (resp. poměrně se zvýší tržní podíl) těch, kteří byli schopni tuto čistku ustát. V reakci na uvolněnou kapacitu po ztrátových těžařích se mechanismus bitcoinového protokolu přizpůsobí novému stavu a upraví nároky na výpočetní výkon pro těžbu (difficulty adjustment). Dojde tak ke zvýšení marží přeživších těžařů, kteří nadále za účelem úhrady svých účtů nebudou muset prodávat tak velký objem jimi vytěžených Bitcoinů. Tím dojde ke snížení nabídky Bitcoinů z jejich strany a k uvolnění tlaku, který táhne cenu Bitcoinu dále dolů.

Periodické „čištění“ v prostředí těžařů, a potažmo tedy i regulaci na straně nabídky nových Bitcoinů, zajišťuje mechanismus tzv. půlení (halving). Jde o cyklické půlení odměn těžařů, ke kterému dochází každé 4 roky. Tedy jednou za 4 roky se snižuje množství vytěžených Bitcoinů přesně o polovinu. Tímto mechanismem je vyvíjen tlak na těžaře, kteří jsou nuceni prodávat větší objem jimi vytěžených Bitcoinů, aby zaplatili své účty, a nastartuje se tím proces popisovaný výše. Pokud nabídka nových Bitcoinů, které na trh dodávají těžaři tvoří hlavní objem obchodů prováděných na trzích s Bitcoiny (viz článek výše), pak musí být výkyvy v nabídce nových Bitcoinů ze strany těžařů hlavním faktorem při určování ceny Bitcoinu. Pod vlivem popisovaného mechanismu postupné kapitulace prodělečných (neefektivních) těžařů, následného přizpůsobení obtížnosti těžby a půlení, lze cenu Bitcoinu v dlouhodobém časovém horizontu považovat za mnohem předvídatelnější než v krátkodobém horizontu (alespoň co do faktorů, které ovlivňují její tvorbu).

Vývoj ceny Bitcoinu (v USD, EUR nebo CZK) v krátkodobém horizontu bude s velkou pravděpodobností i nadále vykazovat vysokou volatilitu. Pokud jde však o dlouhodobý vývoj ceny, zejména s ohledem na (1) model stock-to-flow a (2) dynamiku činnosti těžařů (viz výše), je podle mého názoru možné kalkulovat s mnohem stabilnějším a optimistickým vývojem. Bitcoin tak podle mého představuje aktivum se slušným potenciálem stát se pojistkou v době ekonomické nejistoty, a to bez ohledu na to, zda nás v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj a podpůrná ekonomická opatření čeká hyperinflace, deflace nebo v lepším případě jakýkoliv optimističtější scénář.

S ohledem na nadcházející půlení odměn těžařů v květnu 2020 by vývoj v následujících měsících měl naznačit, nakolik je optimismus ve vztahu k Bitcoinu skutečně na místě.

close

Jeden komentář

  • Děčínský

    Autor se stále více odhaluje jako propagátor Bitcoinu (těžařství) či dokonce manager, nějakých jiných spolků, kteří nenasytně pracují na ničení ekologie života na Zemi. Těžba, exploatace, je lidská činnost stará jako lidstvo samo (pazourek, sůl, etc.). Naštěstí stále více se lidem jeví podobná činnost jako známé „řezání větve na které sedíme“, a brání se. Zejména tam, kde podobná činnost ohrožuje i životní prostředí. Přestože nejsem optimista doufám že „bitcoinu“ světlé zítřky nehrozí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.